Pozovite nas

022/587-750

Pošaljite email

quercus.parket@gmail.com

Naša fabrika sadrži sav neophodni kancelarijski prostor da vrši financije i birokratiju na efikasnom nivou i na reprezentabilan način dok na profesionalan i vremenski efikasan način se vrši tok informacija.

Posedujemo svu moguću logističu podršku neophodnu da dobavljamo robu na dnevnom nivou iz šuma koje su u radijusu od 45km do 200 kilometara u blizini proizvodnje, dok se isti sirovi materijal, zbog toga, obrađuje isti dan ili sledeći da se drvo ne bi oštetilo zbog mnogobrojnih bitnih faktora kao što su štetni vremenski uslovi.

Zato što smo u sekundarnom sektoru industrije naša glavna odgovornost je proizvodnja.
To zahteva odgovornu i na profesionalnom nivou proizvodnju. Tako nešto se postiže sa najmodernim: pilanama, sekačima, proizvodnim linijama, mašinama za pakovanje, procesima proizvodnje, viljuškarima, kotlarnicom, sušarama, silosima…

Da bi takva proizvodnja, na masovnoj skali, mogla da funkcioniše na dnevnom nivou bez ikakvih većih prekida u kontinuitetu proizvodnje, takodje sadržimo neophodni inventar, skladište i razvijen sistem transportacije za sirovi materijal i radnu snagu, takodje radimo sa najboljim domaćim prevoznicima koji će da dovezu proizvod ka svojoj krajnjoj destinaciji.

Pre nego što proizvod ‘’krene’’ ka svojoj krajnjoj lokaciji, može da se skladišti u našim objektima, zato što imamo poluzatvorena i zatvorena skladišta sa obimnim predelom za skladištenje locirano u samoj prozvodnji, koje se prostire na 3000 m2.
Zato na neki način i ako je proizvodnja okarakterisana kao Just-in-Time proizvodnja imamo mogućnost da vršimo Just-in-Case skadištenje i dostignemo sve moguće prednosti proizvodnje na veliko za oba tipa proizvodnje.
Poslednje ali ne i najmanje važno, fabrika sadrži neophodne: CCTV kamere, pse čuvare, LED noćna svetla, tri metra visoke zidove koji okružuju celu okolinu kao i višestruke ulazne i izlazne kapije koje stvaraju: pogodnu, fleksibilnu i obezbeđenu radnu sredinu.