Pozovite nas

022/587-750

Pošaljite email

quercus.parket@gmail.com

Veštačko sušenje gradje pre finalne prerade je obavezna operacija u industriji prerade drveta. Veštačko sušenje drveta u odnosu na prirodno ima niz prednosti. Primera radi:

- trajanje sušenja drveta do željenog procenta vlage znatno se ubrzava.
- može se postići niži procenat vlage!
- smanjuje se opasnost napada insekata i gljiva
- osušena gradja ima veću komercijalnu vrednost, a veštački process sušenja ubrzava obrt kapitala.

Sušenje drvne građe traje od 25-90 dana, u zavisnosti od vrste i debljine drveta. Naše sušare su zidane i njihova prednost u odnosu na montažne je da su dugog životnog veka kao I da mogu da odgovore na najstrožije zahteve u pogledu kvaliteta sušenja. Posedujemo kombinovani kapacitet od 360m3 po ciklusu sušenja. Takodje smo u 2020 god., modernizovali sistem sušara sa NIGOS-ovom softverskom tehnologijom automatskog upravljanja.

Cenovnik